Đến tận công trình đo kích thước thực tế, thực hiện theo yêu cầu khách hàng - Hoàn thiện, nghiệm thu mới quyết toán.
Phụ kiện cửa lùa
MSP: Mắt soi - Giá: 145,000 VNĐ
MSP: Tay nắm âm - Giá: 90,000 VNĐ
MSP: Tay vát VIKINI - Giá: 120,000 VNĐ
MSP: Tay INOX đặc VIKINI - Giá: 150,000 VNĐ
MSP: Bộ ray trượt - Giá: 600,000 VNĐ
Facebook