Đến tận công trình đo kích thước thực tế, thực hiện theo yêu cầu khách hàng - Hoàn thiện, nghiệm thu mới quyết toán.
Phụ kiện
MSP: Jeely002 - Giá: 270,000 VNĐ
MSP: Jeely001 - Giá: 270,000 VNĐ
MSP: Nẹp chỉ AN GIA PHÁT - Y@DOOR - Giá: 350,000 VNĐ
MSP: Nẹp trang trí Khung âm dương NAMHUY - Giá: 450,000 VNĐ
MSP: Nẹp trang trí khung SUNGYU TAIWAN - Giá: 350,000 VNĐ
MSP: Nẹp chỉ trang trí khung ABS Korea - Giá: 500,000 VNĐ
MSP: Cần thủy lực - Giá: 390,000 VNĐ
MSP: Hít INOX304 - Giá: 59,000 VNĐ
MSP: mắt thần NEO - Giá: 120,000 VNĐ
MSP: HDline-korea - Giá: 150,000 VNĐ
MSP: HP-INOX304 - Giá: 50,000 VNĐ
MSP: - Giá: 75,000 VNĐ
MSP: Zata tay gỗ - Giá: 250,000 VNĐ
MSP: ZATA - Giá: 150,000 VNĐ
MSP: DELLEX - Giá: 390,000 VNĐ
MSP: Trung Dũng - Giá: 380,000 VNĐ
MSP: TAIXENG - TAIWAN - Giá: 390,000 VNĐ
MSP: Zani - Giá: 290,000 VNĐ
MSP: Dain-Korea - Giá: 450,000 VNĐ
MSP: Mắt soi - Giá: 145,000 VNĐ
Facebook